4 พฤติกรรมเสี่ยงระดับประเทศ!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ที่ควรรู้

ลองเช็คกันซักนิด!! พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ได้กำหนดไว้ให้หมดแล้ว เช็คดูว่าเพื่อนๆเคยมีพฤติกรรมผิดๆเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยของประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจกันหรือป่าว….??!!

 

ลองเช็ค 4 พฤติกรรมเสี่ยงระดับประเทศ (พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ) กัน!!

1. ทำความผิดระดับประเทศ

กระทำความผิดต่อระบบคอมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประเทศ และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

  • จำคุกตั้งแต่ 1-7 ปี
  • ปรับ 20,000-140,000 บาท

 

2. ก่อความเสียหายระดับประเทศ

กระทำความผิดต่อระบบคอมคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของประเทศ (ดัง ข้อ 1) และก่อให้เกิดความเสียหาย!!

  • จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี
  • ปรับ 20,000-200,000 บาท

 

3. ปลอมแปลง แฮก ขัดขวาง

กระทำให้ข้อมูลของผู้อื่นเสียหาย ดัดแปลง ทำลาย แฮก/ระงับ หรือขัดขวางการทำงาน

  • จำคุกตั้งแต่ 3-15 ปี
  • ปรับ 60,000-300,000 บาท

 

4. ทำจนมีคนเสียชีวิต

จากที่กล่าวไปทั้งหมด ไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง ทำให้มีเหตุการณ์การเสียชีวิต หรือมีคนตาย

  • จำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี
  • ปรับ 100,000-400,000 บาท

 

FACTS LAW

ตัวอย่าง การแฮกเข้าระบบ ที่มีความผิดระดับประเทศ

นาย A เห็นว่า เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศไม่ทันสมัยพอ มีช่องโหว่ จึงได้ทำการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศ กรณีนี้จะถือว่าเป็นการทำให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ!!

 

หรือเพื่อนๆต้องการจะอ่านข้อมูลของกฎหมาย พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ปี 2560 เพิ่ม… สามารถคลิกได้ที่นี่

 

Source

รู้ไว้ก่อนทำผิด – FACTS WAR LAW

Facebook Comments