HOW TO วิธีฝากร้านไม่ให้โดนจับ สำหรับ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

HOW TO วิธีฝากร้านไม่ให้โดนจับ

แบบที่ถูกต้อง

ถ้า พ่อค้าแม่ค้า ต้องการที่จะฝากร้านตามสื่อออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Instagram ต้องระบุด้วยว่า…

“หากไม่ต้องการข้อความนี้ ติดต่อได้ที่ ….”

ถือว่า ไม่มีความผิด!!

 

แบบที่ผิด (ไม่ควรทำ)

ดารา หรือศิลปิน นางแบบ นายแบบ ระบุไว้ว่า…

“งดฝากร้าน, ไม่ฝากร้าน และกรุณาอย่าฝากร้าน” หรือ ข้อความใดที่แสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจต่อการฝากร้าน แต่พ่อค้าแม่ค้ายังเข้าไปฝากร้านในโพสต์นั้นๆ

แบบนี้ มีความผิด

 

เพื่อนๆสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

อ่านเรื่อง คำเตือน!! พ่อค้าแม่ค้า ขายของออนไลน์ ควรฟังด่วน!! คลิกที่ภาพ

คำเตือน!! พ่อค้าแม่ค้า ขายของออนไลน์ ควรฟังด่วน!!

 

Source

พรรคนี้ฝากร้าน – FACTS WAR LAW

Facebook Comments